Top

Činnost notáře

Notář je fyzická osoba pověřená státem k notářské a další činnosti stanovené zákonem. Notáře jmenuje ministr spravedlnosti do notářského úřadu na základě výsledků konkurzu. Počet notářských úřadů stanoví ministr spravedlnosti.